Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Απονομής συνέχεια...

Παρακαλούνται να περάσουν να πάρουν το βραβείο τους, να το αναρτήσουν στα blogs τους, οι κάτωθι:


η Φίλη ELENIOUS,

ο φίλος ilitrela,

και ο φίλος ο νίκος (greeksurnames.blogspot.com).

Θεωρώ ότι αξίζει να υπάρχει στην σελίδα τους, ένα συμβολικό τιμητικό δείγμα αναγνώρισης της προσπάθειας που κάνει ο καθένας τους, στον τομέα που έχει επιλέξει και με μεγάλη χαρά το απονείμω, προς αναγνώριση αλλά και προς προτροπή για συνέχεια, αυτής της προσπάθειας για επικοινωνία και εγγύτητα.

Αυτοί, με τη σειρά τους, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και πού θα το απονείμουν, διότι υπάρχει ανεξάντλητος αριθμός ιστοσελίδων που το αξίζουν...

Το βραβείο Proximidade περιγράφεται ως εξής:

«Αυτό το blog επενδύει και πιστεύει στην εγγύτητα – την εγγύτητα στο χώρο, το χρόνο και τις σχέσεις.Αυτά τα blog είναι εξαιρετικά γοητευτικά.Αυτοί οι bloggers προσπαθούν να βρουν και να γίνουν φίλοι.Δεν ενδιαφέρονται σε βραβεία για την προσωπική τους άνοδο!Η ελπίδα μας είναι όταν κοπούν οι κορδέλες των βραβείων αυτών, να αναπαραχθούν ακόμη περισσότερες φιλίες.Παρακαλώ δώστε περισσότερη προσοχή σ’ αυτούς τους συγγραφείς!Αυτό το βραβείο για Blog, πρέπει να δοθεί σε οκτώ αγαπημένους σας bloggers, και οι οποίοι με τη σειρά τους, θα το προτείνουν πάλι με τη σειρά τους, σε οχτώ αγαπημένους bloggers ο καθ' ένας τους κ.ο.κ.»

Proximidade is described as follows:

"This blog invests and believes in PROXIMITY - nearness in space, time and relationships.These blogs are exceedingly charming.These kind bloggers aim to find and be friends.They are not interested in prizes for self-aggrandizement!Our hope is that when the ribbons of these prizes are cut, even more friendships are propagated.Please give more attention to these writers!This blog award should be sent to your favorite eight bloggers and they, in turn should forward to eight of their favorites"You should include the text for Proximidade (above) in your announcement blog.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails